Krzysztof Rydel

Młodzy Prawnik

Student drugiego roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Interesuje się prawem międzynarodowym, prawem Unii Europejskiej, a także prawem karnym.

Biegle włada językiem angielskim.