Elżbieta Jabłońska

Specjalista ds. prawnych

Absolwentka Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni na kierunku bezpieczeństwa wewnętrznego, ze specjalizacją zarządzania kryzysowego.

W ramach współpracy z jedną z trójmiejskich kancelarii prawnych zdobyła doświadczenie w zakresie sporządzania wniosków o ogłoszenie upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz przedsiębiorców, a także wspierała prawników w postępowaniach restrukturyzacyjnych. Do jej obowiązków należało również sporządzanie pism procesowych w toku prowadzonych postępowań sądowych. Posiada również duże doświadczenie w bezpośredniej oraz telefonicznej obsłudze klientów.