Damian Klimczyk

Prawnik/Aplikant

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Słuchacz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa, realizowanych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie. W 2021 roku uzyskał pozytywny wynik z egzaminu wstępnego na aplikację radcowską.

Doświadczenie zawodowe zdobywał praktykując w Wydziale Karnym Sądu Rejonowego w Gdyni oraz w jednej z trójmiejskich kancelarii adwokacko-radcowskich.

Swoje zainteresowania koncentruje na szeroko pojętym prawie cywilnym oraz gospodarczym publicznym, w tym w szczególności prawie handlowym, bankowym, upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Posiada także doświadczenie z zakresu prawa administracyjnego, w szczególności prawa budowlanego oraz prawnej regulacji nieruchomości.

Włada językiem angielskim.

Przewiń do góry