Barbara Ejsmont

Starszy prawnik/Aplikant

Specjalista ds. postępowań administracyjnych, egzekucyjnych oraz prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.  

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując w jednostkach samorządowych, gdzie pogłębiała swoją wiedzę w zakresie prawa i postępowania administracyjnego, a także współpracując z kancelariami prawnymi. Posiada doświadczenie w opracowywaniu pism procesowych, opinii prawnych i umów oraz wsparciu merytorycznym klientów w zakresie prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, prawa spółdzielczego, a także w windykacji należności na każdym etapie.

Włada językiem angielskim.

Przewiń do góry