dr Krzysztof Kozdemba

Doradca ds. Agro

Absolwent Akademii Techniczno-Rolniczej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy ze stopniem doktora nauk rolniczych, w dyscyplinie agronomia, specjalności: podstawy produkcji roślinnej i agrotechnika,

Ekspert z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym w rolnictwie, w zakresie uprawy zbóż, rzepaku, kukurydzy oraz nasiennictwa i doświadczalnictwa odmianowego roślin rolniczych. Specjalista ds. agronomii, doradca rolniczy.

Autor i współautor ponad 40 publikacji rolniczych, w tematach – uprawa roli i roślin, wykorzystanie postępu biologicznego w uprawie roślin rolniczych, ochrona roślin oraz ekonomia rolnictwa.

Wykładowca na konferencjach i szkoleniach rolniczych organizowanych przez instytucje rolnicze.