dr inż. Daria Pietrusiak

Doradca ds. agro

Tytuł doktora nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika i rybactwo uzyskała na wydziale Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Ukończyła także studia I stopnia na kierunku Menadżer produkcji i przetwórstwa mięsa ww. uczelni. 

Autorka i współautorka artykułów naukowych z zakresu procesów żywienia zwierząt, głównie oceny wartości pokarmowej surowców i dodatków paszowych oraz dobrostanu zwierząt hodowlanych.

Doświadczenie zawodowe zdobywała jako inspektor weterynaryjny ds. zwalczania chorób zakaźnych oraz ochrony zwierząt, a także jako nauczyciel na kierunku Technik weterynarii. Ekspert w zakresie chowu i hodowli drobiu rzeźnego i nieśnego, trzody chlewnej oraz bydła.

Uczestniczka certyfikowanych szkoleń z zakresu chowu, hodowli i inseminacji zwierząt, a także identyfikacji i rejestracji zwierząt gospodarskich.