restrukturyzacje restrukturyzacje black&white postępowanie upadłościowe postępowanie upadłościowe black&white doradztwo strategiczne doradztwo strategiczne black&white oddziały oddziały black&white zespół zespół black&white kontakt kontakt black&white
Zespół

Od wielu lat pomagamy przedsiębiorcom w najtrudniejszych chwilach , rozumiemy procesy biznesowe i efektywnie wdrażamy skuteczne rozwiązania które niejednokrotnie tworzą nowe standardy dzięki którym rynek staje się bezpieczniejszy i ustandaryzowany.

1.

Zarząd

Rafał Machaliński

Prezes Zarządu, Dyrektor Departamentu Prawnego, Kancelaria Prawna WHAT.NOW Sp. z o.o. 

Magister prawa, magister zarządzania, manager z 18 letnim doświadczeniem zawodowym w branży prawniczej i finansowej.

Ekspert ds. prawa restrukturyzacyjnego, upadłościowego, przekształceń spółek kapitałowych.Pionier w procesowaniu postepowań restrukturyzacyjnych w Polsce. 

Przeprowadził setki szkoleń z zakresu postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych. 

Specjalista ds. zarządzania procesowego PRINCE 2 – nr certyfikatu: 02548501-01-62II.

Aktualnie w trakcie przygotowywania dysertacji doktorskiej poświęconej strategii restrukturyzacji spółek kapitałowych.

Strategiczny doradca kilkudziesięciu spólek kapitałowych w tym spólek notowanych na GPW. 

Laureat nagrody LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2020, Laureat Twarzy Biznesu 2018, Twarzy Biznesu 2020.

Nominacja czasopisma PRESTIGE biznes i inwestycje, Prelegent artykułów czasopisma PRESTIGE Trójmiasto,Prelegent artykułów Gazety Rzeczypospolitej, Biura informacji gospodarczej BIG INFO MONITOR S.A.,Twórca licznych publikacji w gazecie Życie Kaszub w zakresie postępowań restrukturyzacyjnych.

 

 

Dobrochna Machalińska - lekarz weterynarii

Wiceprezes zarządu spółki Kancealria Prawna WHAT.NOW Sp. z o.o.

Główny specjalista ds. wsparcia obsługi rynku Agro. 

Lekarz weterynarii z ponad 10 letnim międzynarodowym doświadczeniem w leczeniu klinicznym.

W trakcie ukończenia międzynarodowej specjalizacji ogólnej (Royal College  of  Veterinary Surgeons ) oraz polskiej specjalizacji na UWM.

Współautorka wielu artykułów medycznych w publikacjach międzynarodowych.  Szkoleniowiec i wykładowca w prywatnych placówkach edukacyjnych z zakresu medycyny weterynaryjnej.  Ekspert z zakresu interny ,dermatologi oraz rozrodu małych i dużych zwierząt. Specjalista ds. inseminacji zwierząt hodowlanych.  

Biegle włada językiem angielskim oraz niemieckim.

Katarzyna Sawicka

Dyrektor Zarządzający

Ekspert ds. finansowania inwestycyjnego. 

Manager, konsultant biznesu z 13- letnim doświadczeniem zdobywanym w czołowych korporacjach finansowych.

Na przestrzeni lat zdobywała doświadczenie zarówno w zakresie doradztwa, poszukiwania kapitału inwestycyjnego oraz finansowania.

Z wykształcenia dziennikarka, promowała także różnorodne kampanie, dotyczące przede wszystkim rozwiązań finansowych dla przedsiębiorstw.

Jako manager zajmowała się budową skutecznych zespołów sprzedażowych oraz ich nadzorem.

 

3.

Dział prawny

Dagmara Uhryn - radca prawny

Kierownik Departamentu Prawnego 

Radca prawny, Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku.
Doktorantka Uniwersytetu Gdańskiego w Katedrze Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prywatnego.
Ekspert ds. prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego, prawa spółek handlowych, w tym zakładania podmiotów gospodarczych, przeprowadzania procesów fuzji, przekształceń, likwidacji spółek prawa handlowego, prawa cywilnego oraz prawa egzekucyjnego.
Autorka i współautorka artykułów naukowych z zakresu szeroko pojętego prawa gospodarczego.
Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w gdańskich i warszawskich renomowanych kancelariach, gdzie zajmowała się kompleksową obsługą prawną klientów, w tym także zagranicznych. Posiada również doświadczenie w uczestniczeniu w rozprawach sądowych, w negocjacjach biznesowych oraz w opracowywaniu pism procesowych, opinii prawnych z zakresu prawa cywilnego, prawa spółek, prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego a także w windykacji należności na każdym etapie. Ponadto swoje doświadczenie zawodowe zdobywała również podczas pracy w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Singapurze.
Włada językiem angielskim. Posiada certyfikat Toles Higher.

Piotr Dytkowski – radca prawny

Koordynator Zespołów Prawnych

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie. Tytuł magistra prawa uzyskał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie. Posiada uprawnienia mediatora sądowego.

Ekspert ds. prawa gospodarczego, prawa spółek handlowych, prawa finansowego oraz prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Specjalista ds. prawa administracyjnego oraz prawa cywilnego.
 
Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w cieszących się uznaniem olsztyńskich kancelariach oraz jako in–house lawyer w spółkach kapitałowych. Posiada bogate doświadczenie procesie cywilnym w każdej instancji,  w tym umiejętność opracowywania pism procesowych, umów oraz opinii prawnych.
 
Włada językiem angielskim oraz hiszpańskim w stopniu zaawansowanym.
Michał Chamera - radca prawny

Koordynator Zespołów Prawnych

Ekspert ds. prawa gospodarczego, prawa spólek handlowych oraz prawa upadłosciowego i restrukturyzacyjnego. 

Tytuł magistra prawa uzyskał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył również studia I stopnia na kierunku Zarządzanie (spec. zarządzanie przedsiębiorstwem) na Uniwersytecie Morskim w Gdyni. Odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku, obecnie będąc jej członkiem.
 
Doświadczenie zdobywał pracując jako prawnik w trójmiejskich kancelariach oraz jako in-house lawyer w komunalnej spółce kapitałowej i w spółce będącej liderem na terenie północnej Polski w zakresie budowy i komercjalizacji obiektów biurowych, jak też w toku prowadzenia indywidualnej kancelarii prawnej. Różnorodne doświadczenie sprawia, że czuje się swobodnie w wielu dziedzinach prawa, zarówno na sali sądowej, jak i w bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych.
 
Wiktoria Danowska - Radca Prawny
 Koordynator Zespołów Prawnych

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. Tytuł magistra prawa uzyskała na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie. Ekspert ds. prawa cywilnego i administracyjnego oraz postępowań egzekucyjnych. Specjalista ds. prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego, prawa gospodarczego oraz prawa spółek handlowych.
 
Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w renomowanych trójmiejskich kancelariach prawnych, gdzie zajmowała się kompleksową obsługą prawną klientów. Posiada bogate doświadczenie procesowe, w tym doświadczenie w opracowywaniu pism procesowych, a także umów oraz opinii prawnych. 
 
Włada językiem angielskim oraz włoskim.
Anna Mundziel - radca prawny

Radca Prawny, Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Ukończyła Podyplomowe Studium Prawa Spółek na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Specjalista ds. prawa cywilnego, prawa spółek handlowych oraz prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w kancelarii radców prawnych w Szczecinie, gdzie zajmowała się świadczeniem kompleksowej pomocy prawnej oraz prowadzeniu procesów sądowych zarówno dla przedsiębiorców, w tym spółek prawa handlowego, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jak również dla klientów indywidualnych. Ponadto pracowała dla jednej z największych instytucji finansowych, gdzie do zakresu jej obowiązków należało m. in. prowadzenie postępowań związanych z dochodzeniem należności wobec jej dłużników ze szczególnym uwzględnieniem spraw na etapie postępowania upadłościowego.

Włada językiem angielskim oraz niemieckim.

Przemysław Pawlik

Starszy Prawnik

Koordynator Zespołów Prawnych

Ekspert ds. postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Specjalista ds. postępowań egzekucyjnych oraz prawa cywilnego i administracyjnego.

Autor publikacji z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Współautor poradnika „Praktyczny poradnik dla osób niewypłacalnych lub zagrożonych niewypłacalnością”. Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych warszawskich i trójmiejskich kancelariach, gdzie zajmował się obsługą prawną klientów. Posiada doświadczenie w opracowywaniu pism procesowych oraz opinii prawnych z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego, a także w windykacji należności na każdym etapie. Ponadto, swoje doświadczenie zawodowe zdobywał również podczas pracy w spółkach Skarbu Państwa.Swoje umiejętności wykorzystywał również pracując na rzecz warszawskiej fundacji świadczącej pomoc prawną osobom odbywającym karę pozbawienia wolności w niehumanitarnych warunkach bytowych w jednostkach penitencjarnych.

Włada językiem angielskim i niemieckim.

Barbara Ejsmont

Starszy prawnik

Koordynator Zespołów Prawnych

Specjalista ds. postępowań administracyjnych, egzekucyjnych oraz prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.  

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując w jednostkach samorządowych, gdzie pogłębiała swoją wiedzę w zakresie prawa i postępowania administracyjnego, a także współpracując z kancelariami prawnymi. Posiada doświadczenie w opracowywaniu pism procesowych, opinii prawnych i umów oraz wsparciu merytorycznym klientów w zakresie prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, prawa spółdzielczego, a także w windykacji należności na każdym etapie.

Włada językiem angielskim.

Magdalena Domżalska

Prawnik

Specjalista ds. prawa gospodarczego, prawa spółek handlowych oraz prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego.

Absolwentka Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując w renomowanych trójmiejskich kancelariach oraz jako in-house lawyer w spółce kapitałowej, gdzie zajmowała się obsługą prawną oraz obsługą korporacyjną spółki.

Posiada doświadczenie w sporządzaniu pism procesowych i nieprocesowych, umów oraz opinii prawnych z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa spółek handlowych, prawa rodzinnego oraz prawa pracy. Szeroki wachlarz kompetencji sprawia, że czuje się swobodnie w wielu dziedzinach prawa.

Włada językiem angielskim.

Katarzyna Król
Specjalista ds. prawnych
 
Doktorantka prawa administracyjnego na Uniwersytecie Gdańskim.
 
Autorka artykułów naukowych w zakresie prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego.
 
Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w cieszących się uznaniem trójmiejskich kancelariach prawnych, a także wieloletnie piastując stanowisko Kierownika ds. obsługi prawnej w spółce będącej liderem na terenie północnej Polski w zakresie budowy i komercjalizacji obiektów biurowych, które było skoncentrowane na kompleksowej obsłudze prawnej, reprezentowaniu spółek w różnorodnych postępowaniach oraz  koordynowaniu pracy departamentu prawnego.
 
Posiada również doświadczenie w opracowywaniu pism w postępowaniach administracyjnych i w przygotowywaniu innych dokumentów, wywołujących skutki prawne, jak i w tworzeniu wewnętrznych aktów prawnych. Wielokrotnie uczestniczyła w procesach Due diligence nieruchomości oraz przedsiębiorstw, jako koordynator procesu.
 
Przebyła liczne szkolenia z zakresu prawa gospodarczego, prawa spółek handlowych, prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, a także w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem. Specjalista ds. zarządzania procesowego Prince2® Foundation – nr certyfikatu: 512694.
 
Włada językiem angielskim, posiada certyfikat TOEIC.
Małgorzata Olszonowicz

Prawnik

Tytuł Magistra prawa uzyskała na Wydziale Prawa Szkoły Wyższej Prawa i Dyplomacji w Gdyni. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie prawa spółek na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku, obecnie oczekuje na egzamin zawodowy.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w działach prawnych w jednostkach samorządowych, gdzie praktykowała w obszarach prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego, prawa pracy, oraz prawa cywilnego.  Posiada doświadczenie w sporządzaniu aktów prawa miejscowego, oraz innych wewnętrznych aktów prawnych. Współpracowała z kancelariami prawnymi, gdzie pogłębiała swoją wiedzę w zakresie prawa cywilnego, postępowania cywilnego, oraz innych gałęzi prawa. W ramach praktyki zawodowej zajmowała się sporządzaniem  pism procesowych, opinii prawnych a także dochodzeniem należności.

Włada językiem angielskim.

Aleksandra Mędrek

Prawnik/Aplikant 

Absolwentka Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W trakcie studiów odnosiła sukcesy w wielu konkursach prawniczych, pracowała naukowo i wygłaszała referaty podczas konferencji naukowych. Ponadto, zdobywała doświadczenie w kancelarii notarialnej, gdzie obsługiwała klientów i zgłębiała prawo cywilne, w szczególności prawo rzeczowe, prawo zobowiązań i prawo spadkowe. Dzięki pracy z notariuszem poznała zasady sporządzania umów, a także praktykę ich przygotowywania. 

Wśród szerokiego spectrum zainteresowań znajduje się przede wszystkim prawo i postępowanie cywilne, prawo prywatne międzynarodowe, prawo spółek handlowych, a także prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne.

Włada językiem angielskim.

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Tkaczyk
 
Prawnik/Aplikant
 
Aplikantka III roku aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku.
 
Tytuł magistra prawa uzyskała na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 
Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w trójmiejskich kancelariach, pogłębiając swoją wiedzę z zakresu prawa upadłościowego, prawa i postępowania cywilnego, prawa pracy oraz prawa zamówień publicznych. Posiada doświadczenie w występowaniu przed sądami, umiejętność opracowywania pism procesowych i nieprocesowych, a także sporządzania opinii prawnych w różnych dziedzinach prawa. Posiada doświadczenie w sporządzaniu wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej oraz gospodarczej, obsłudze prawnej przedsiębiorstwa przesyłowego, jednostek sektora finansów publicznych, a także windykacją należności.
 
Włada językiem angielskim.
Joanna Brożek
 
Prawnik/Aplikant
 
Aplikantka III roku aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku.
Ukończyła Uniwersytet Gdański Wydział Prawa i Administracji, gdzie uzyskała tytuł magistra
prawa oraz tytuł licencjata administracji.
 
Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w kancelarii komorniczej oraz jako prawnik
w przedsiębiorstwie, gdzie pogłębiała swoją wiedzę z zakresu prawa pracy, prawa podatkowego
oraz prawa cywilnego.
 
Wieloletnia praca w przedsiębiorstwie pozwoliła jej na poznanie zasad
funkcjonowania działalności gospodarczej od „podszewki”. Posiada doświadczenie
w sporządzaniu umów oraz pism procesowych.
Andrzej Kopeć

Prawnik/Aplikant

Aplikant III roku aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku.

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w trójmiejskich kancelariach, w których przede wszystkim zajmował się sprawami z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego oraz handlowego.

W swojej dalszej zawodowej karierze pracował na rzecz gdyńskiej fundacji na stanowisku doradcy prawnego i obywatelskiego, gdzie odpowiedzialny był za kompleksową obsługę prawną klientów. Ponadto udzielał szkoleń z zakresu oddłużania oraz upadłości konsumenckiej.   

Interesuje się prawem cywilnym oraz gospodarczym, w tym prawem upadłościowym i restrukturyzacyjnym.

Posiada uprawnienia doradcy obywatelskiego.

Włada językiem angielskim oraz hiszpańskim.

Kamila Brzoza

Prawnik/Aplikant

Aplikantka Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. Tytuł magistra prawa uzyskała na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w 2019 r. 

Ukończyła również studia z politologii na Wydziale Nauk Społecznych na tym samym Uniwersytecie.
Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w sektorze bankowym oraz trójmiejskich kancelariach, gdzie zajmowała się kompleksową obsługą prawną podmiotów gospodarczych i klientów indywidualnych. 

Posiada doświadczenie w sporządzaniu pism procesowych, tworzeniu umów oraz opinii prawnych.
W kręgu swoich zainteresowań wskazuje podatki, prawo bankowe, prawo spółek oraz prawo cywilne.

Hubert Derdowski

Młodszy Prawnik

Interesuje się prawem upadłościowym i restrukturyzacyjnym, prawem spółek handlowych i prawem pracy. Kształci się w zakresie prawa bankowego i umów bankowych.

Doświadczenie zawodowe zdobywał odbywając staż w instytucji wymiaru sprawiedliwości, gdzie poszerzał swoją wiedzę w zakresie postępowań sądowych, a poprzez bezpośrednią współpracę z sędzią, mógł poznać metodykę pracy składów orzekających w procesach cywilnych i karnych. Uczestniczył w szkoleniach z prawa spółek, transakcji, fuzji i przejęć, a także prawa bankowego w renomowanej kancelarii międzynarodowej w Warszawie. Uczestnik Szkoły Prawa Brytyjskiego, organizowanej przez Cambridge Faculty of Law. 

Włada językiem angielskim i niemieckim.

Krzysztof Czartoszewski

Młodszy Prawnik

Ukończył studia I stopnia na kierunku Administracja. Aktualnie student V roku Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

Doświadczenie zdobywał m. in. w Sądzie Okręgowym na Wydziale Karnym Odwoławczym, Kancelarii Prawnej, Fundacji świadczącej pomoc potrzebującym czy Poradni Prawnej Starostwa Powiatowego w Olsztynie.

Różnorodność zainteresowań obejmuje m. in. prawo karne, prawo cywilne, prawo restrukturyzacyjne oraz prawo upadłościowe.

Paula Ciemna

Młodszy Prawnik

Studentka V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Kształci się w zakresie prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego oraz prawa finansowo-gospodarczego.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w instytucji wymiaru sprawiedliwości, kancelarii prawnej i w jednostkach samorządowych.

Interesuje się prawem handlowym, prawem gospodarczym, prawem administracyjnym, a także prawem cywilnym.

Prywatnie pasjonatka dobrej kawy.

Włada językiem angielskim oraz Legal English.

 

Maksymilian Derda

Młodzy Prawnik

Student V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Aktualnie kształci się w zakresie prawa bankowego, prawa finansowego i prawa gospodarczego.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Południe, gdzie dzięki współpracy z sędzią mógł zapoznać się z praktycznym wymiarem procedury karnej oraz cywilnej. Praktykował także w kancelarii radcowskiej, zgłębiając problematykę obsługi prawnej przedsiębiorców. 

Wśród jego szerokiego zakresu zainteresowań znajdują się między innymi prawo restrukturyzacyjne, prawo upadłościowe, prawo spółek handlowych i prawo podatkowe.

Włada językiem angielskim (w tym Legal English), rosyjskim i francuskim.

 

Krzysztof Rydel

Młodzy Prawnik

Student drugiego roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Interesuje się prawem międzynarodowym, prawem Unii Europejskiej, a także prawem karnym.

Biegle włada językiem angielskim.

 

3.

Dział finansowy

Edyta Staśkowiak

Dyrektor Finansowy - Główny Księgowy

Edyta Staśkowiak - urodzona w Krakowie. Doktor Katedry Ekonomii (specjalizacja rachunkowość i ekonomia przedsiębiorstw) Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Jest absolwentką Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Ekspert z zakresu księgowości oraz podatków. Wieloletni Główny Księgowy w strukturach samorządowych Gminy. Specjalista w pozyskiwaniu dotacji, grantów oraz wsparcia finansowego ze środków unijnych. Od lat zajmuje się rozliczaniem inwentaryzacji aktywów firmy, prowadzeniem wszystkich ewidencji księgowych, przygotowywaniem sprawozdań i raportów (na potrzeby zarządu, rady nadzorczej, właścicieli banków oraz instytucji zewnętrznych), nadzorem nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych, kontaktowaniem się i współpracą z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS, BGK), nadzorem nad prawidłowością rozliczeń podatkowych, nadzorem merytorycznym i organizacyjnym nad spółką oraz działem księgowości, kształtowaniem i realizacją strategii finansowej firmy, przygotowaniem rocznego budżetu i planów wieloletnich oraz kontrolowaniem ich realizacji, optymalizowaniem polityki podatkowej,  optymalizowaniem struktury kosztów i poziomu majątku obrotowego, oceną projektów inwestycyjnych, zabezpieczeniem ryzyka kursowego oraz stóp procentowych. Odpowiada także za funkcjonowanie kontroli wewnętrznej oraz utrzymanie płynności finansowej.

Od 2015 roku mieszka i pracuje na Pomorzu jako Dyrektor Finansowy - Główny Księgowy.

Analizuje sprawy pod różnym kątem, potrafi myśleć krytycznie, koncentruje się na faktach i określonych informacjach, stara się znaleźć perfekcyjne rozwiązanie. Żyje w myśl zasady wymagaj od siebie a potem od innych.

 

Maja Trzeciak-Polak

Główny specjalista ds. analiz finansowych. 

Absolwentka Akademii Morskiej w Gdyni, specjalizacja: zarządzanie przedsiębiorstwem.
Ukończone studia podyplomowe w zakresie: wyceny nieruchomości na Uniwersytecie Gdańskim oraz zarządzania operacyjnego przedsiębiorstwem na Politechnice Gdańskiej. 
Doktorantka na Uniwersytecie Gdańskim - Międzywydziałowe Stacjonarne Studia Doktoranckie w zakresie ekonomii, finansów i zarządzania. 
Prowadzenie wykładów na Uniwersytecie Gdańskim z przedmiotów: marketing międzynarodowy oraz negocjacje. 
 
Przebyte liczne szkolenia w zakresie analiz finansowych, zarządzania finansami m.in. w Stowarzyszeniu Księgowych O/Gdańsk oraz
w Międzynarodowej Szkole Finansów i Rachunkowości w Warszawie.
16-letnie doświadczenie zdobyte w pracy w banku, w tym przez 11 lat na stanowisku analityka kredytowego - głównie analizy firm budowlanych, deweloperskich mieszkaniowych i komercyjnych oraz rolników.     
 
 
Maria Adamiak

Asystent ds. analiz finansowych

Absolwentka Politechniki Gdańskiej na wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, specjalność Matematyka Stosowana. Ukończyła Technikum Ekonomiczne i otrzymała kwalifikacje A.35 oraz A.36. W wolnych chwilach zajmuje się programowaniem w Pythonie i C++.

Cezary Kaźmierski

Asystent ds. analiz finansowych

Cezary Kaźmierski. Pochodzi z Leszna, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego – Wydział Ekonomiczny. Obecnie w trakcie studiów – Podatki i Doradztwo Podatkowe na Uniwersytecie Gdańskim. Posiada doświadczenie zawodowe w obsłudze klienta.

Interesuje się gospodarką i ekonomią.

3.

Dział sprzedaży

Tomasz Mościbrocki

Dyrektor Sieci Sprzedaży na terenie kraju.

Specjalista ds. prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Odpowiedzialny za rozwój i budowanie sieci sprzedaży, szkolenia dla kadry menedżerskiej i partnerów współpracujących z Kancelarią.

Absolwent UWM na Wydziale Nauk Technicznych o kierunku Energetyka i Odnawialne Źródła Energii, Uczestnik Studiów Podyplomowych na Uczelni Łazarskiego na kierunku Prawo–Restrukturyzacje i Likwidacje Przedsiębiorstw

Menedżer średniego i wyższego szczebla z 10-letnim doświadczeniem w sektorze bankowym. 

Monika Kubajewska

Dyrektor Regionalny - woj. mazowieckie. 

Manager średniego i wyższego szczebla z 14-letnim doświadczeniem w bankowości detalicznej i firmowej. Specjalista w obszarze zarządzania i sprzedaży.  Absolwentka Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, uczestniczka studiów podyplomowych na Uczelni Łazarskiego w Warszawie z zakresu prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego.

Uważa, iż kluczowym aspektem pracy z Klientami jest budowanie relacji opartych na zaufaniu poprzez świadczenie usług na najwyższym poziomie oraz pełne zaangażowanie w powierzone zadania.

 

Wiktoria Szebesta

Dyrektor Regionalny - woj. zachodnio-pomorskie.

Magister ekonomii w zakresie komunikacji w biznesie międzynarodowym (Uniwersytet Szczeciński), specjalista w weryfikacji procesów ryzyka kredytowego oraz optymalizacji strategii finansowej mających na celu uniknięcia strat w firmie. Manager z 17-letnim doświadczeniem w skutecznym wdrażaniu strategii sprzedażowych, m.in. w branży finansowej, ubezpieczeniowej, handlowej. Ekspert i trener w zakresie sprzedaży, marketingu i szkoleń, mające na celu skuteczne pozyskiwanie partnerów biznesowych i klientów oraz prezentację oferowanych produktów i usług.

Biegle włada językiem czeskim.

Joanna Mielczarek

Dyrektor Regionalny sieci franczyzowej i mobilnej - województwo śląskie 

Joanna jest absolwentką Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych. 

Ukończyła podyplomowe studia w Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku trener zarządzania i biznesu. Absolwentka certyfikowanych kursów:
"Wizja i Strategia - o wywieraniu wpływu na realizacje celu strategicznego poprzez realizacje zadań" i
"Kierowanie i motywowanie - o budowaniu wiarygodności menegerskiej" w Międzynarodowej Szkole Bankowości i Finansów. Certyfikowany coach zespołowy i grupowy. Manager i coach z 18 letnim stażem w sektorze finansowym  w instytucjach międzynarodowych. Od 3 lat jest również przedsiębiorcą, gdzie wykorzystuje i łączy swoje doświadczenie w finansach, doradztwie biznesowym oraz coachingu. Ekspert ds. finansowania podmiotów gospodarczych.

Włada językiem angielskim oraz rosyjskim.

Karolina Porożyńska-Chudy
Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Wydział Ekonomii Studium Podyplomowe Controllingu i Zarządzania Bankiem oraz Politechniki Koszalińskiej, Wydział zarządzania i marketingu, kierunek-ekonomia, obecnie uczestnik programu Executive MBA UEP.
 
Manager z ponad 16-letnim doświadczeniem w międzynarodowych instytucjach.
 
Od 2016 r. związana z branżą motocyklową pełni funkcje dyrektora zarządzającego w jednej z bardziej liczących się firm w województwie wielkopolskim. Od dwóch lat prowadzi działalność, gdzie łączy swoje doświadczenie w finansach i zarządzaniu przedsiębiorstwem.
Jarosław Górski

Dyrektor Regionalny  - woj. pomorskie 

Ekspert ds. finasnowania podmiotów gospodarczych. 

Michał Kołakowski
Dyrektor Regionalny sieci franczyzowej i mobilnej - województwo warmińsko-mazurskie
 
Absolwent Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego oraz Uniwersytetu Gent w Belgii.
Specjalista ds. marketingu i kontaktów z klientami, szkoleniowiec, trener.
Swoje doświadczenie na przestrzeni lat zdobywał w pracując w branżach związanych ze zdrowiem, nieruchomościami, motoryzacją i marketingiem. Jego pasją jest pomaganie ludziom.
3.

Wsparcie sprzedaży

Kamila Dowgiałło

Manager ds. HR

Absolwentka kierunku Psychologia, ze specjalizacją organizacja i zarządzanie, dodatkowe wykształcenie zdobyła podczas podyplomowych studiów z zakresu prawa pracy. Na co dzień odpowiada za politykę personalną, którą opiera na strategii biznesowej organizacji.  Z licznymi sukcesami realizuje projekty w obszarze HR. 10-letnie doświadczenie zawodowe obejmujące m.in.: rekrutacje, onboarding, szkolenia, systemy motywacyjne, audyt kompetencji, optymalizację zatrudnienia, employer branding zdobywała w wielu firmach, również z branży doradztwa personalnego. Prowadziła zajęcia z Psychologii organizacji na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

Włada językiem angielskim, posiada certyfikat Prince2® Foundation.

Małgorzata Siedlik

Dyrektor Marketingu.

Koordynator działań marketingowo-wizerunkowych.

Absolwentka Politechniki Gdańskiej o kierunku Inżynieria Materiałowa.

Przez 4 lata związana z PPNT w Gdyni na stanowisku Koordynatora.

Twórca wielu strategii marketingowych i PR. Koordynator działań, projektów i inicjatyw przyczyniających się do zwiększenia sprzedaży oraz pozyskiwania finansowań przy współpracy z instytucjami publicznymi i prywatnymi we współpracujących firmach.

Absolwentka certyfikowanych kursów Google, uczestnik szkoleń marketingowych z m.in. Maciejem Lewińskim, Pawłem Tkaczykiem oraz Magdaleną Pawłowską. Absolwentka kursu wideo i montażu w Akademii Fotografii w Krakowie.

 

Włada językiem angielskim.

Łukasz Równicki

Koordynator ds. wsparcia sprzedaży 

Swoje doświadczenie w obsłudze klienta zdobywał na arenie międzynarodowej miedzy innymi w Wielkiej Brytanii oraz na Islandii.

Wieloletni kierownik oraz manager wyższego stopnia w największych korporacjach hotelowych na świecie. 

Włada językiem angielskim.

Ewelina Michalak

Koordynator ds. wsparcia sprzedaży

Absolwentka kierunku Bezpieczeństwa Wewnętrznego, aktualnie studentka Zarządzania ze specjalizacją menadżersko-prawną. 
Doświadczenie zdobywała w sprzedaży m.in. na stanowisku Managera. 
Posiada również doświadczenie z wyceną i zarządzaniem nieruchomościami. 
 
Interesuje się prawem karnym, prawem restrukturyzacyjnym, jak i upadłościowym. 

Iryna Myronets

Specjalista ds. administracji 

Absolwentka Centralnoukraińskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. W. Wynnyczenki o kierunku Matematyka. Edukacja technologiczna.
 
Studentka II stopnia na kierunku Menadżersko - prawnym Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego. 
 
Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako menadżer oraz asystent sprzedaży w różnych firmach handlowych na terenie kraju oraz za granicą. 
 
Władza językiem angielskim, rosyjskim oraz ukraińskim.  
Alicja Miernowska

Młodszy Specjalista ds. wsparcia sprzedaży

Absolwentka studium ekonomiczno-handlowego, specjalizacja finanse i rachunkowość. Swoje doświadczenie zawodowe na przestrzeni lat zdobywała pracując w branżach związanych z handlem,  nieruchomościami, bankowością.

Absolwentka certyfikowanych kursów o tematyce związanej z podatkiem VAT.

Interesuje się prawem handlowym.

Wiktoria Dończyk
Młodszy specjalista ds. wsparcia sprzedaży
 
Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku o kierunku Gospodarowanie w Turystyce. Swoje doświadczenie zdobywała pracując jako asystent ds. administracji oraz jako specjalista ds. sprzedaży w firmie finansowej.
 
Włada językiem angielskim.
Agata Pulit
Asystentka ds. administracyjno - biurowych
 
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując m. in.  w międzynarodowej korporacji hotelowej. W ciągu kilku lat wyspecjalizowała się w bezpośredniej obsłudze klienta.
 
Dbanie o dobry wizerunek firmy, kompleksowa wiedza o oferowanych produktach lub usługach, a także gotowość do działania w stresie to jedne z jej zalet.
 
Zdobyła certyfikaty Master of Word oraz Master of Office Tools. Obecnie kursantka na kierunku Specjalista ds. kadr i płac.
 
Włada językiem angielskim.
Paulina Salamucha

Młodszy specjalista

Studentka Wyższej Szkoły Bankowej na kierunku Zarządzanie. Pierwsze kroki zawodowe w sprzedaży stawiała w międzynarodowej firmie. Na co dzień wyróżnia ją pozytywne podejście do życia, szeroki uśmiech oraz ambicje do osiągania sukcesów. Jej główne motto to: „Nie ma problemów, są tylko wyzwania”.

Biegle włada językiem angielskim.

2.

Partnerzy

Platinum Financial

Platinum Financial to ogólnopolski pośrednik finasnowy który od ponad 8 lat świadczy usługi na najwyższym poziomie.  

Specjalizuje  się w pozyskiwaniu finasnowania skierowanego dla klientów indywidualnych i biznesowych w ramach krajowych struktur sprzedaży zewnętrzenej oraz własnej. 

Od 2019 r strategiczny partner sprzedaży w ramach usług marki what.now®. 

 

dr Remigiusz Dróżdż

Ekspert, biegły sądowy  w zakresie  turystyki i hotelarstwa.  Sądowy Zarządca Hoteli w Polsce.

Wieloletni członek komisji kategoryzacyjnej obiekty hotelarskie w województwie pomorskim,  autor ponad 80 publikacji naukowych z tej dziedziny.

Remigiusz Dróżdż- obecnie: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Turystyki oddziału Pomorskiego w Gdańsku.

Wieloletni wykładowca  Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku oraz Europejskiej Szkoły Wyższej w Sopocie.

zadzwoń lub napisz
 
 
 
 Telefon:

+48 728-479-712

 
 
 
 email:

kontakt@whatnow.pl

Zadzwoń Wyślij e-mail trasa dojazdu