restrukturyzacje restrukturyzacje black&white postępowanie upadłościowe postępowanie upadłościowe black&white doradztwo strategiczne doradztwo strategiczne black&white oddziały oddziały black&white zespół zespół black&white kontakt kontakt black&white
Zespół

Od wielu lat pomagamy przedsiębiorcom w najtrudniejszych chwilach , rozumiemy procesy biznesowe i efektywnie wdrażamy skuteczne rozwiązania które niejednokrotnie tworzą nowe standardy dzięki którym rynek staje się bezpieczniejszy i ustandaryzowany.

1.

Zarząd

Rafał Machaliński

Magister prawa, magister zarządzania, manager z 18 letnim doświadczeniem zawodowym w branży finansoweji i prawniczej. Ekspert ds. prawa restrukturyzacyjnego, upadłościowego, przekształceń spółek kapitałowych oraz pozyskiwania finansowania inwestycyjnego. Od wielu lat z sukcesami buduje potencjał polskich i europejskich przedsiębiorstw oraz przeprowadza implementację wizji rozwoju strategii biznesowych do procesu operacyjnego.

Specjalista ds. zarządzania procesowego PRINCE 2 – nr certyfikatu: 02548501-01-62II. Aktualnie w trakcie przygotowywania dysertacji doktorskiej poświęconej strategii restrukturyzacji spółek kapitałowych.

Założyciel i Prezes zarządu Grupy Inwestycyjnej 1R+ Sp. z o.o. właściciela marek: what.now® oraz VET PLAN®.

Udziałowiec spółek kapitałowych działających w branżach medycznych, hotelarsko-gastronomicznych oraz prawno – finansowych.

Każde przedsiębiorstwo jest odbiciem wiedzy, doświadczenia, wizji oraz umiejętności swoich założycieli. Kluczem do skutecznej restrukturyzacji jest poznanie ludzi którzy budują na co dzień wartość przedsiębiorstwa i ustandaryzowanie ich działań oraz wszelkich procesów które wpływają na funkcjonowanie całej struktury operacyjnej.

Rafał Machaliński
Prezes Zarządu

Dobrochna Machalińska - lekarz weterynarii

Wiceprezes zarządu spółki Grupy Inwestycyjnej 1R+ Sp. z o.o.

Główny specjalista ds. wsparcia obsługi rynku Agro. 

Prezes Zarządu spółki Veterinary Support sp. z o.o.  

Współwłaściciel marki VET PLAN®.

Lekarz weterynarii z ponad 10 letnim międzynarodowym doświadczeniem w leczeniu klinicznym.

W trakcie ukończenia międzynarodowej specjalizacji ogólnej (Royal College  of  Veterinary Surgeons ) oraz polskiej specjalizacji na UWM.

Współautorka wielu artykułów medycznych w publikacjach międzynarodowych.  

Szkoleniowiec i wykładowca w prywatnych placówkach edukacyjnych z zakresu medycyny weterynaryjnej.  

Ekspert z zakresu interny ,dermatologi oraz rozrodu małych i dużych zwierząt.

Specjalista ds. inseminacji zwierząt hodowlanych.  

Biegle włada językiem angielskim oraz niemieckim.

 

 

 

Katarzyna Sawicka

Dyrektor Zarządzający

Ekspert ds. finansowania inwestycyjnego. 

Manager, konsultant biznesu z 13- letnim doświadczeniem zdobywanym w czołowych korporacjach finansowych. Na przestrzeni lat zdobywała doświadczenie zarówno w zakresie doradztwa, poszukiwania kapitału inwestycyjnego oraz finansowania.

Z wykształcenia dziennikarka, promowała także różnorodne kampanie, dotyczące przede wszystkim rozwiązań finansowych dla przedsiębiorstw. Jako manager zajmowała się budową skutecznych zespołów sprzedażowych oraz ich nadzorem.

Zawodowo łączy pasję z pracą.

3.

Dział prawny

Dagmara Uhryn - radca prawny

Kierownik Departamentu Prawnego 

Radca prawny, Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku.
Doktorantka Uniwersytetu Gdańskiego w Katedrze Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prywatnego.
Ekspert ds. prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego, prawa spółek handlowych, w tym zakładania podmiotów gospodarczych, przeprowadzania procesów fuzji, przekształceń, likwidacji spółek prawa handlowego, prawa cywilnego oraz prawa egzekucyjnego.
Autorka i współautorka artykułów naukowych z zakresu szeroko pojętego prawa gospodarczego.
Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w gdańskich i warszawskich renomowanych kancelariach, gdzie zajmowała się kompleksową obsługą prawną klientów, w tym także zagranicznych. Posiada również doświadczenie w uczestniczeniu w rozprawach sądowych, w negocjacjach biznesowych oraz w opracowywaniu pism procesowych, opinii prawnych z zakresu prawa cywilnego, prawa spółek, prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego a także w windykacji należności na każdym etapie. Ponadto swoje doświadczenie zawodowe zdobywała również podczas pracy w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Singapurze.
Włada językiem angielskim. Posiada certyfikat Toles Higher.

Piotr Dytkowski – radca prawny

Radca prawny

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie. Tytuł magistra prawa uzyskał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie. Posiada uprawnienia mediatora sądowego.

Ekspert ds. prawa gospodarczego, prawa spółek handlowych, prawa finansowego oraz prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Specjalista ds. prawa administracyjnego oraz prawa cywilnego.
 
Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w cieszących się uznaniem olsztyńskich kancelariach oraz jako in–house lawyer w spółkach kapitałowych. Posiada bogate doświadczenie procesie cywilnym w każdej instancji,  w tym umiejętność opracowywania pism procesowych, umów oraz opinii prawnych.
 
Włada językiem angielskim oraz hiszpańskim w stopniu zaawansowanym.
Michał Chamera - radca prawny

Radca Prawny

Ekspert ds. prawa gospodarczego, prawa spólek handlowych oraz prawa upadłosciowego i restrukturyzacyjnego. 

Tytuł magistra prawa uzyskał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył również studia I stopnia na kierunku Zarządzanie (spec. zarządzanie przedsiębiorstwem) na Uniwersytecie Morskim w Gdyni. Odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku, obecnie będąc jej członkiem.
 
Doświadczenie zdobywał pracując jako prawnik w trójmiejskich kancelariach oraz jako in-house lawyer w komunalnej spółce kapitałowej i w spółce będącej liderem na terenie północnej Polski w zakresie budowy i komercjalizacji obiektów biurowych, jak też w toku prowadzenia indywidualnej kancelarii prawnej. Różnorodne doświadczenie sprawia, że czuje się swobodnie w wielu dziedzinach prawa, zarówno na sali sądowej, jak i w bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych.
 
Wiktoria Danowska - Radca Prawny
Radca prawny

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. Tytuł magistra prawa uzyskała na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie. Ekspert ds. prawa cywilnego i administracyjnego oraz postępowań egzekucyjnych. Specjalista ds. prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego, prawa gospodarczego oraz prawa spółek handlowych.
 
Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w renomowanych trójmiejskich kancelariach prawnych, gdzie zajmowała się kompleksową obsługą prawną klientów. Posiada bogate doświadczenie procesowe, w tym doświadczenie w opracowywaniu pism procesowych, a także umów oraz opinii prawnych. 
 
Włada językiem angielskim oraz włoskim.
Przemysław Pawlik

Starszy Prawnik

Ekspert ds. postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Specjalista ds. postępowań egzekucyjnych oraz prawa cywilnego i administracyjnego.

Autor publikacji z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Współautor poradnika „Praktyczny poradnik dla osób niewypłacalnych lub zagrożonych niewypłacalnością”. Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych warszawskich i trójmiejskich kancelariach, gdzie zajmował się obsługą prawną klientów. Posiada doświadczenie w opracowywaniu pism procesowych oraz opinii prawnych z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego, a także w windykacji należności na każdym etapie. Ponadto, swoje doświadczenie zawodowe zdobywał również podczas pracy w spółkach Skarbu Państwa.Swoje umiejętności wykorzystywał również pracując na rzecz warszawskiej fundacji świadczącej pomoc prawną osobom odbywającym karę pozbawienia wolności w niehumanitarnych warunkach bytowych w jednostkach penitencjarnych.

Włada językiem angielskim i niemieckim.

Barbara Ejsmont

Starszy prawnik

Specjalista ds. postępowań administracyjnych, egzekucyjnych oraz prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.  

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując w jednostkach samorządowych, gdzie pogłębiała swoją wiedzę w zakresie prawa i postępowania administracyjnego, a także współpracując z kancelariami prawnymi. Posiada doświadczenie w opracowywaniu pism procesowych, opinii prawnych i umów oraz wsparciu merytorycznym klientów w zakresie prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, prawa spółdzielczego, a także w windykacji należności na każdym etapie.

Włada językiem angielskim.

Magdalena Domżalska

Prawnik

Specjalista ds. prawa gospodarczego, prawa spółek handlowych oraz prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego.

Absolwentka Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując w renomowanych trójmiejskich kancelariach oraz jako in-house lawyer w spółce kapitałowej, gdzie zajmowała się obsługą prawną oraz obsługą korporacyjną spółki.

Posiada doświadczenie w sporządzaniu pism procesowych i nieprocesowych, umów oraz opinii prawnych z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa spółek handlowych, prawa rodzinnego oraz prawa pracy. Szeroki wachlarz kompetencji sprawia, że czuje się swobodnie w wielu dziedzinach prawa.

Włada językiem angielskim.

Katarzyna Król
Specjalista ds. prawnych
 
Doktorantka prawa administracyjnego na Uniwersytecie Gdańskim.
 
Autorka artykułów naukowych w zakresie prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego.
 
Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w cieszących się uznaniem trójmiejskich kancelariach prawnych, a także wieloletnie piastując stanowisko Kierownika ds. obsługi prawnej w spółce będącej liderem na terenie północnej Polski w zakresie budowy i komercjalizacji obiektów biurowych, które było skoncentrowane na kompleksowej obsłudze prawnej, reprezentowaniu spółek w różnorodnych postępowaniach oraz  koordynowaniu pracy departamentu prawnego.
 
Posiada również doświadczenie w opracowywaniu pism w postępowaniach administracyjnych i w przygotowywaniu innych dokumentów, wywołujących skutki prawne, jak i w tworzeniu wewnętrznych aktów prawnych. Wielokrotnie uczestniczyła w procesach Due diligence nieruchomości oraz przedsiębiorstw, jako koordynator procesu.
 
Przebyła liczne szkolenia z zakresu prawa gospodarczego, prawa spółek handlowych, prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, a także w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem. Specjalista ds. zarządzania procesowego Prince2® Foundation – nr certyfikatu: 512694.
 
Włada językiem angielskim, posiada certyfikat TOEIC.
Aleksandra Mędrek

Prawnik

Wśród szerokiego spectrum zainteresowań znajduje się przede wszystkim prawo i postępowanie cywilne, prawo prywatne międzynarodowe, prawo spółek handlowych, prawo restrukturyzacyjne oraz prawo upadłościowe.
 
Absolwentka Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 
Włada językiem angielskim.

 

Magdalena Tkaczyk
 
Aplikant
 
Aplikantka III roku aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku.
 
Tytuł magistra prawa uzyskała na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 
Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w trójmiejskich kancelariach, pogłębiając swoją wiedzę z zakresu prawa upadłościowego, prawa i postępowania cywilnego, prawa pracy oraz prawa zamówień publicznych. Posiada doświadczenie w występowaniu przed sądami, umiejętność opracowywania pism procesowych i nieprocesowych, a także sporządzania opinii prawnych w różnych dziedzinach prawa. Posiada doświadczenie w sporządzaniu wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej oraz gospodarczej, obsłudze prawnej przedsiębiorstwa przesyłowego, jednostek sektora finansów publicznych, a także windykacją należności.
 
Włada językiem angielskim.
Hubert Derdowski

Młodszy Prawnik

Interesuje się prawem upadłościowym i restrukturyzacyjnym, prawem spółek handlowych i prawem pracy. Kształci się w zakresie prawa bankowego i umów bankowych.

Doświadczenie zawodowe zdobywał odbywając staż w instytucji wymiaru sprawiedliwości, gdzie poszerzał swoją wiedzę w zakresie postępowań sądowych, a poprzez bezpośrednią współpracę z sędzią, mógł poznać metodykę pracy składów orzekających w procesach cywilnych i karnych. Uczestniczył w szkoleniach z prawa spółek, transakcji, fuzji i przejęć, a także prawa bankowego w renomowanej kancelarii międzynarodowej w Warszawie. Uczestnik Szkoły Prawa Brytyjskiego, organizowanej przez Cambridge Faculty of Law. 

Włada językiem angielskim i niemieckim.

Krzysztof Czartoszewski

Młodszy Prawnik

Ukończył studia I stopnia na kierunku Administracja. Aktualnie student V roku Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

Doświadczenie zdobywał m. in. w Sądzie Okręgowym na Wydziale Karnym Odwoławczym, Kancelarii Prawnej, Fundacji świadczącej pomoc potrzebującym czy Poradni Prawnej Starostwa Powiatowego w Olsztynie.

Różnorodność zainteresowań obejmuje m. in. prawo karne, prawo cywilne, prawo restrukturyzacyjne oraz prawo upadłościowe.

Paula Ciemna

Młodszy Prawnik

Studentka V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Kształci się w zakresie prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego oraz prawa finansowo-gospodarczego.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w instytucji wymiaru sprawiedliwości, kancelarii prawnej i w jednostkach samorządowych.

Interesuje się prawem handlowym, prawem gospodarczym, prawem administracyjnym, a także prawem cywilnym.

Prywatnie pasjonatka dobrej kawy.

Włada językiem angielskim oraz Legal English.

 

3.

Dział finansowy

Maja Trzeciak-Polak

Główny specjalista ds. analiz finansowych . 

Absolwentka Akademii Morskiej w Gdyni, specjalizacja: zarządzanie przedsiębiorstwem.
Ukończone studia podyplomowe w zakresie: wyceny nieruchomości na Uniwersytecie Gdańskim oraz zarządzania operacyjnego przedsiębiorstwem na Politechnice Gdańskiej. 
Doktorantka na Uniwersytecie Gdańskim - Międzywydziałowe Stacjonarne Studia Doktoranckie w zakresie ekonomii, finansów i zarządzania. 
Prowadzenie wykładów na Uniwersytecie Gdańskim z przedmiotów: marketing międzynarodowy oraz negocjacje. 
 
Przebyte liczne szkolenia w zakresie analiz finansowych, zarządzania finansami m.in. w Stowarzyszeniu Księgowych O/Gdańsk oraz
w Międzynarodowej Szkole Finansów i Rachunkowości w Warszawie.
16-letnie doświadczenie zdobyte w pracy w banku, w tym przez 11 lat na stanowisku analityka kredytowego - głównie analizy firm budowlanych, deweloperskich mieszkaniowych i komercyjnych oraz rolników.     
 
 
Żaneta Hejne

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Prawa i Administracji, specjalność Administracja i Prawo. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu finansów i rachunkowości, prawa podatkowego, a także z zakresu MSR/ MSSF w sprawozdawczości finansowej spółek.Posiada  licencję Ministerstwa Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych (nr wpisu 48425). Swoje 13 letnie doświadczenie w zakresie finansów i rachunkowości zdobywała zarówno w prowadzeniu księgowości dla małych podmiotów jak i dla międzynarodowych korporacji ( Radisson BLU). Pierwsze kroki stawiała w biurze rachunkowym na stanowisku młodszej księgowej, a finalnie na roli Głównej Księgowej w Spółce Akcyjnej Grupa Nokaut notowanej na GPW.

Magdalena Skrouba

Absolwentka Akademii Morskiej w Gdyni, wydział: towaroznawstwa i przedsiębiorczości.  

Ponad 9-letnie doświadczenie zdobyte w bankowości w departamentach restrukturyzacji, windykacji i zarządzania wierzytelnościami. 

Specjalista w dziedzinie restrukturyzacji przedsiębiorstw segmentu małych i średnich firm oraz w obszarze odzyskiwania gwarancji de minimis oraz poręczeń KFPK. 

Energiczna snowboardzistka  z pasją do poznawania świata i ludzi.

Włada językiem rosyjskim i angielskim.

3.

Dział sprzedaży

Tomasz Mościbrocki

Dyrektor Makroregionu sieci franczyzowej i mobilnej - woj. warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie.

Specjalista ds. prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego. 

 

Monika Kubajewska

Dyrektor Regionalny - woj. mazowieckie. 

 

Wiktoria Szebesta

Dyrektor Regionalny - woj. zachodnio-pomorskie.

Joanna Mielczarek

Dyrektor Regionalny sieci franczyzowej i mobilnej - województwo śląskie 

Specjalista ds. finansowania podmiotów gospodarczych. 

Ekspert ds. coachingu, szkoleń produkotwych oraz postępowań restrukturyzacyjnych. 

Karolina Porożyńska-Chudy
Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Wydział Ekonomii Studium Podyplomowe Controllingu i Zarządzania Bankiem oraz Politechniki Koszalińskiej, Wydział zarządzania i marketingu, kierunek-ekonomia, obecnie uczestnik programu Executive MBA UEP.
 
Manager z ponad 16-letnim doświadczeniem w międzynarodowych instytucjach.
 
Od 2016 r. związana z branżą motocyklową pełni funkcje dyrektora zarządzającego w jednej z bardziej liczących się firm w województwie wielkopolskim. Od dwóch lat prowadzi działalność, gdzie łączy swoje doświadczenie w finansach i zarządzaniu przedsiębiorstwem.
Jarosław Górski

Dyrektor Regionalny  - woj. pomorskie 

Ekspert ds. finasnowania podmiotów gospodarczych. 

Michał Kołakowski
Dyrektor Regionalny sieci franczyzowej i mobilnej - województwo warmińsko-mazurskie
 
Specjalista ds. marketingu i kontaktów z klientami, szkoleniowiec, trener. Swoje doświadczenie na przestrzeni lat zdobywał w pracując w branżach związanych ze zdrowiem, nieruchomościami, motoryzacją i marketingiem. Jego pasją jest pomaganie ludziom.
3.

Wsparcie sprzedaży

Małgorzata Siedlik

Dyrektor ds. Marketingu.

 

Kreatywny marketer, organizator, koordynator sprzedaży, strateg, inżynier, organizator, poszukiwaczka rozwiązań, nieszablonowy sprzedawca, pasjonatka skutecznego zarządzania zepołem.

Łukasz Równicki

Koordynator ds. wsparcia sprzedaży 

Ewelina Michalak

Koordynator ds. administracji

Iryna Myronets

Specjalista ds. administracji 

2.

Partnerzy

Platinum Financial

Platinum Financial to ogólnopolski pośrednik finasnowy który od ponad 8 lat świadczy usługi na najwyższym poziomie.  

Specjalizuje  się w pozyskiwaniu finasnowania skierowanego dla klientów indywidualnych i biznesowych w ramach krajowych struktur sprzedaży zewnętrzenej oraz własnej. 

Od 2019 r strategiczny partner sprzedaży w ramach usług marki what.now®. 

 

dr Remigiusz Dróżdż

Ekspert, biegły sądowy  w zakresie  turystyki i hotelarstwa.  Sądowy Zarządca Hoteli w Polsce.

Wieloletni członek komisji kategoryzacyjnej obiekty hotelarskie w województwie pomorskim,  autor ponad 80 publikacji naukowych z tej dziedziny.

Remigiusz Dróżdż- obecnie: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Turystyki oddziału Pomorskiego w Gdańsku.

Wieloletni wykładowca  Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku oraz Europejskiej Szkoły Wyższej w Sopocie.

zadzwoń lub napisz
 
 
 
 Telefon:

+48 728-479-712

 
 
 
 email:

kontakt@whatnow.pl

Zadzwoń Wyślij e-mail trasa dojazdu