restrukturyzacje restrukturyzacje black&white postępowanie upadłościowe postępowanie upadłościowe black&white doradztwo strategiczne doradztwo strategiczne black&white oddziały oddziały black&white zespół zespół black&white kontakt kontakt black&white
Restrukturyzacja sądowa
1.

Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych:

 • postępowanie o zatwierdzenie układu,

 • przyspieszone postępowanie układowe,

 • restrukturyzacja konsumencka,

 • postępowanie układowe,

 • postępowanie sanacyjne.

2.

Korzyści z przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego:

 • ochrona przeciwegzekucyjna (zwolnienie środków z konta zajętych przez komornika),

 • zabezpieczenie majątku przed licytacją komorniczą,

 • zabezpieczenie przed wypowiedzeniem umów leasingowych oraz umów kredytowych,

 • zabezpieczenie przez wypowiedzeniem umów dzierżawy, najmu, kontraktów handlowych,

 • zwolnienie z odpowiedzialności prywatnej zarządu spółek kapitałowych.

 
2.

W przypadku planu spłaty wierzycieli jest możliwość:

 • spłaty kapitału zadłużenia bez odsetek i kar umownych,

 • spłata części kapitału – redukcja zadłużenia nawet o 70 %.

3.

W ramach współpracy gwarantujemy:

 

 • profesjonalny audyt prawny, finansowy i organizacyjny całej firmy,

 • przygotowanie operacyjne firmy przed złożeniem wniosku do sądu, 

 • przygotowanie dokumnetacji zgodnej z wymogami formalnymi wniosku, 

 • przeprowadzenie całego postępowania restrukturyzacyjnego,  

 • pełną reprezentację w całym procesie. 

   

Restrukturyzacja pozasądowa
1.

Restrukturyzacja organizacyjna:

 • Przeprowadzenie audytu wewnętrznego poszczególnych kluczowych działów firmy oraz wprowadzenie planu naprawczego między innymi poprzez:
 • Poddanie weryfikacji i optymalizacji polityki personalnej, finansowej, sprzedażowej i inwestycyjnej
 • Weryfikacja wszelkich procesów formalno-prawnych
 • Diagnoza procesów zarządczych na każdym poziomie kompetencyjnym
 • Audyt wywiadowczy - analiza rzeczywistej kondycji wewnętrznej organizacji oraz określenie odbioru przedsiębiorstwa przez podmioty zewnętrze oraz pośredniego i docelowego klienta
 • Rekrutacja - przeprowadzenie bloków rekrutacyjny wewnętrznych i zewnętrznych
 • Szkolenia - produktowe, sprzedażowe oraz rozwojowe
 • Wprowadzenie standardów zarządzenia wiedzą w przedsiębiorstwie oraz dostosowanie i wykorzystanie jej do nowych realiów organizacyjnych
2.

Restrukturyzacja prawno-finansowa :

 • Wykonanie pełnego audytu due diligence
 • Analiza posiadanego zadłużenia i jego restrukturyzacja 
 • Negocjacjie z wierzycielami i kontrahentami 
 • Wprowadzenie proceur zarządzania kryzysowego
zadzwoń lub napisz
 
 
 
 Telefon:

+48 728-479-712

 
 
 
 email:

kontakt@whatnow.pl

Zadzwoń Wyślij e-mail trasa dojazdu