restrukturyzacje restrukturyzacje black&white postępowanie upadłościowe postępowanie upadłościowe black&white doradztwo strategiczne doradztwo strategiczne black&white oddziały oddziały black&white zespół zespół black&white kontakt kontakt black&white
Doradztwo strategiczne

Doradztwo podatkowe

Zapewniamy pełną obsługę dla podmiotów krajowych i zagranicznych:

 • specjalistyczna obsługa księgowa,
 • dobór optymalnych rozwiązań podatkowych,
 • optymalizacja podatkowa dostosowana do aktualnej lub przyszłej formy prowadzenia działalności,
 • audyt polityki księgowej firmy,
 • Reorganizacja podstawowych założeń polityki księgowej,
 • wprowadzenie optymalnych rozwiązań rozliczeniowych.

Doradztwo finansowe

Kompleksowo przygotowanie podmiotów gospodarczych do ubiegania się o finansowanie inwestycyjne w tym:

 • projekt struktury finansowania,
 • standaryzacja procesów wewnętrznych na potrzeby finansowania,
 • audyt – prawny, finansowy, techniczny (due diligence),
 • tworzenie dokumentacji niezbędnej do uzyskania finansowania (analizy finansowe, prognozy, biznesplan),
 • reprezentacja przez instytucjami finansowymi, w tym na komitetach kredytowych.

 

Doradztwo prawne

 • przygotowanie i wdrożenie przekształceń, fuzji oraz transferów,
 • organizacja zakupów powierniczych,
 • zabezpieczenie transakcji inwestycyjnych krajowych i międzynarodowych,
 • egzekucja należności,
 • unieważnianie umów kredytowych,
 • odzyskiwanie prowizji bankowych.
zadzwoń lub napisz
 
 
 
 Telefon:

+48 728-479-712

 
 
 
 email:

kontakt@whatnow.pl

Zadzwoń Wyślij e-mail trasa dojazdu