Restrukturyzacja sądowa
1.

Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych :

 • postępowanie o zatwierdzenie układu

 • przyspieszone postępowanie układowe

 

 • postępowanie układowe

 • postępowanie sanacyjne

2.

W ramach współpracy gwarantujemy  :

 • Profesjonalny audyt prawny , finansowy i organizacyjny całej firmy 
 • Przygotowanie operacyjne firmy przed złożeniem wniosku do sądu 
 • Przygotowanie dokumnetacji zgodnej z wymogami formalnymi wniosku 
 • Przeprowadzenie całego postępowania restrukturyzacyjnego 
 • Pełną reprezentację w całym procesie 
 
3.

Postępowanie upadłościowe :

 

 • Kompleksowe przygotowanie firmy do wszczęcia postępowania upadłościowego
 • Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania upadłościowego 
 • Reprezentowanie przedsiębiorstwa w całym procesie sądowym 
 • Współpraca z doradcami restrukturyzacyjnymi / syndykami 
Restrukturyzacja pozasądowa
1.

Restrukturyzacja organizacyjna:

 • Przeprowadzenie audytu wewnętrznego poszczególnych kluczowych działów firmy oraz wprowadzenie planu naprawczego między innymi poprzez:
 • Poddanie weryfikacji i optymalizacji polityki personalnej, finansowej, sprzedażowej i inwestycyjnej
 • Weryfikacja wszelkich procesów formalno-prawnych
 • Diagnoza procesów zarządczych na każdym poziomie kompetencyjnym
 • Audyt wywiadowczy - analiza rzeczywistej kondycji wewnętrznej organizacji oraz określenie odbioru przedsiębiorstwa przez podmioty zewnętrze oraz pośredniego i docelowego klienta
 • Rekrutacja - przeprowadzenie bloków rekrutacyjny wewnętrznych i zewnętrznych
 • Szkolenia - produktowe, sprzedażowe oraz rozwojowe
 • Wprowadzenie standardów zarządzenia wiedzą w przedsiębiorstwie oraz dostosowanie i wykorzystanie jej do nowych realiów organizacyjnych
2.

Restrukturyzacja prawno-finansowa :

 • Wykonanie pełnego audytu due diligence
 • Analiza posiadanego zadłużenia i jego restrukturyzacja 
 • Negocjacjie z wierzycielami i kontrahentami 
 • Wprowadzenie proceur zarządzania kryzysowego
zadzwoń lub napisz
 
 
 
 Telefon:

+48 603-670-154

 
 
 
 email:

kontakt@whatnow.pl

Zadzwoń Wyślij e-mail