Doradztwo strategiczne

Doradztwo podatkowe

Zapewniamy pełną obsługę dla podmiotów krajowych i zagranicznych:

 • Specjalistyczna obsługa księgowa
 • Dobór optymalnych rozwiązań podatkowy
 • Optymalizacja podatkowa dostosowana do aktualnej lub przyszłej formy prowadzenia działalności
 • Audyt polityki księgowej firmy
 • Reorganizacja podstawowych założeń polityki księgowej
 • Wprowadzenie optymalnych rozwiązań rozliczeniowych

Doradztwo finansowe

Kompleksowo przygotowanie podmiotów gospodarczych do ubiegania się o finansowanie inwestycyjne w tym:

 • Projekt struktury finansowania
 • Standaryzacja procesów wewnętrznych na potrzeby finansowania
 • Audyt – Prawny, finansowy, techniczny (due diligence)
 • Tworzenie dokumentacji niezbędnej do uzyskania finansowania (analizy finansowe, prognozy, biznesplan)
 • Reprezentacja przez instytucjami finansowymi w tym na komitetach kredytowych

 

Doradztwo prawne

 • Przygotowanie i wdrożenie przekształceń , fuzji oraz transferów
 • Organizacja zakupów powierniczych
 • Zabezpieczenie transakcji inwestycyjnych krajowych i międzynarodowych
 • Egzekucja należności
 • Unieważnianie umów kredytowych
 • Odzyskiwanie prowizji bankowych
zadzwoń lub napisz
 
 
 
 Telefon:

+48 728-479-712

 
 
 
 email:

kontakt@whatnow.pl

Zadzwoń Wyślij e-mail